Посетите Писек - город в Южной Чехии (по-русски) Látogasson el Písekbe, Dél-Csehország egyik legszebb városába (Magyar) Apmeklējiet Pīseku – pilsētu Dienvidčehijā (Latvian) Visitez Písek - ville de Bohême du sud (français) Vizitu Písek
Menu
Informační systém cestovního ruchu Písecka

Vycházka V 1

Restaurace U Smetáka a lyžařský areál

Vycházka podél řeky Otavy, příjemná v kterémkoli ročním období, po rovině, bez dalekých výhledů, mimo veřejnou dopravu, vytváří pohodu a poklidnou náladu. Cílem je restaurace U Smetáka v sezóně s občerstvením, posezením na terase s pohledem na řeku. Lze shlédnout lyžařský svah s umělým povrchem. Pokud dojdeme nad lyžařský svah, otevře se nám výhled na Písek a Písecké hory.

Značení: místní červená značka tzv. psaníčko, u restaurace navazují další značené cesty
Doprava: možnost použití autobusu MHD č. 2, 3, 22, 66 (Budovcova - Na Rozhledně)

Popis cesty - lze použít dvě trasy:

Trasa 1a) Podél řeky Otavy

Velké náměstí, ulice Fr. Šrámka, Putimská brána, ulice Putimská a Ostrovní, lávka přes řeku. Podél pravého břehu proti proudu řeky Otavy, podle červenobílého psaníčka pod nový most Fr. Šrámka, železniční most (Protivín - Zdice - Písek), dále podél továrního komplexu Jitex a.s. k jezu. Od jezu je pěkný pohled zpět na město a na Václavské předměstí. Pokračujeme dále podél řeky kolem vodárny k restauraci U Smetáka. Za restaurací je rozcestník pásových značek modré a zelené a červenobílého psaníčka. Na stromě je tabulka s upozorněním na sportovní stezku dlouhou 1100 metrů s 8 zastaveními. Sportovní stezka jde horizontálně nad pobřežní cestou. Doporučujeme pokračovat dále v procházce až k bývalému altánu, odkud je výhled na levý skalnatý břeh porostlý akáty. Zde končí okružní cesta značená zelenou pásovou značkou, která začíná u restaurace U Smetáka.

Trasa 1b) S použitím autobusu MHD

Velké náměstí, ulice Jungmanova a Janáčkova, kostel, památník tzv. Píseckého lva. Zde je zastávka autobusu č. 2, 3, 22 nebo 66. Autobus nás doveze na Hradiště, kde vystoupíme v zastávce Na Rozhledně. Vrátíme se asi o 50 metrů zpět do ulice Na Rozmezí. Tou půjdeme asi 320 metrů a za ulicí V Lukách odbočíme vlevo na polní cestu vzhůru k lesu. Cesta mírně stoupá. V místě, kde končí po pravé straně zahrady a po levé začínají domky, máme krásnou vyhlídku - s názvem Heydukova vyhlídka - na město a Písecké hory. Od leva vrch Provazce, Jarník, Kraví hora s rozhlednou, Velký Mehelník a Svícny. Tam odbočíme ze silnice na cestu podél zahrad a dojdeme až do lesa, cesta přechází v pěšinu. To jsme již u plotu lyžařského areálu s umělým povrchem. Podél plotu sejdeme ke vchodu do areálu, kde si na brance přečteme technické údaje o svahu. Po asfaltce sejdeme k další asfaltové silničce a doleva dojdeme k restauraci U Smetáka.

Zpáteční cesta:

Pro zpáteční cestu (v případě, že jsme došli podél řeky trasou 1a) doporučujeme jít od restaurace vpravo asfaltovou silničkou. Asi po 150 metrech vpravo odbočuje asfaltová silnička vzhůru ke vchodu do lyžařského areálu. Po prohlédnutí se vrátíme zpět a po chvíli odbočíme doleva k řece a dále již podél řeky. Po novém mostě Fráni Šrámka je možnost přejít na levou stranu řeky. Podél tenisových kurtů, symbolického hřbitova, kaple Svaté Trojice ke kamennému mostu. Chceme-li použít pro zpáteční cestu autobus MHD, použijeme trasu 1b v opačném směru.

Pro lepší orientaci doporučujeme plán města Písku, na kterém je zakreslena část Písku Hradiště, a mapu Písecké hory a Hůrky.


Popis míst:

Otava

viz příloha P1

Most Fráni Šrámka

postavený roku 1990 pro objízdnou komunikaci Č. Budějovice - Praha

Železniční most

Písek se dočkal železničního spojení poměrně pozdě. Most byl postaven r. 1874 pro trať Protivín - Písek - Zdice - Rakovník, která byla uvedena do provozu roku 1875. Při stavbě této tratě vznikly velké spory o umístění nádraží, které bylo postaveno daleko od centra města.

Jitex a.s.

S výstavbou podniku se začalo v roce 1948. K Jitexu byly přičleněny dvě již stávající textilní továrničky. Na místě továrny stála v druhé polovině 12. století a na počátku 13. století rýžovnická osada. Dokladují to nalezené zdobené zlomky keramických nádob, umístěné v muzeu. Tyto četné zlomky, ruční mlýnský kámen a keramická zásobnice na uskladnění obilí dokazují trvalejší osídlení osady. Jiná rýžovnická osada stála na protějším břehu. Podnětem k osídlení bylo, že zde Otava opouští sevřené údolí a v náplavech na březích řeky se na těchto místech usazovalo nejvíce zlatých šupinek unášených vodním tokem ze Šumavy. Tyto osady se ztotožňují s historicky doloženým starým Pískem. V pozdějších letech se zdejšímu místu říkalo K hamrům. To proto, že zde byla slévárna, hamry a lopatárna. V 19. století byl hamr majetkem obce.

Vodárna

Tato vodárna byla odevzdána městu pro veřejnou potřebu roku 1900. Vodovod v
Písku však již podle dokladu existoval od druhé poloviny 17. století. První vodárna byla postavena roku 1836 u lávky na pravém břehu řeky. Tři železné boty, které pracovaly střídavě, nabíraly vodu a tlačily ji jednou troubou do městských a soukromých kašen. Další vodovod byl veden z rybníků U Vodáka (podrobněji vycházka V5). Tato vodárna byla na tehdejší dobu ojedinělou stavbou svého druhu na říční filtrovanou vodu s přihlédnutím k vývoji obyvatelstva ve městě. Denní spotřeba na občana byla předpokládána ve výši 100 litrů. Po vyčištění se tlačí voda do zásobovacího vodojemu do výše 72 metrů nad námi do lesa. Voda v potrubí byla rozváděna pomocí 105 šoupátek, a tak se dal měnit tlak vody. Pro kropení ulic a pro hasičské účely bylo zřízeno v té době 121 hydrantů.

Restaurace U Smetáka

V těchto místech, tedy za hamrem, byla zřízena r. 1819 vojenská plovárna a u ní byla postavena restaurace. Byla to začátkem století jedna z 11 výletních restaurací kolem Písku. Zde se odehrávala část filmu Lístek do památníku. Další část u rybníků U Vodáka (viz vycházka V 5). Film líčí setkání lesníka, absolventa zdejší lesnické školy, s bývalou studentskou láskou. Ve filmu hraje K. Höger a Blanka Waleská.

Heydukovy sady

Bohužel bývalé. Za restaurací U Smetáka byl pak založen císařský sad, později pojmenován jako Heydukův. V sadech byl umístěn také altán, který stojí dodnes ve zchátralém stavu. Od altánu začínala střelnice 11. pluku v Písku. Zde byl první terč, tzv. "šajba". Přímo nad altánem byl druhý terč. Střílelo se přes řeku. Stanoviště střelců, tzv. "štonty", byly na protějším břehu. Tento způsob cvičné střelby byl přenesen z Itálie. Asi 300 metrů za altánem byla prachárna. Sady byly oblíbeným místem pro nedělní výlety Písečáků. Archivní fotografie z depozitářů Prácheňského muzea dokládá např. návštěvu mistra O. Ševčíka. Císařský sad s tesaným kamenem byl založen při příležitosti oslav stříbrné svatby císaře Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty. V té době však již císařský pár nežil v manželské pohodě. Na kameni o rozměrech 110x70x62 byl nápis "F. I. a A. 1879". V roce 1928 se objevil nový nápis "RČS 1918 - 1928". Kámen je asi 200 metrů nad prachárnou u cesty na Hradiště.

Připravil: Ing. Václav Kopřiva, 2000

aktualizováno březen 2010


Datum souboru: 30.3.2010

Mapy Písku a okolí, doprava
Doporučujeme
Stáhněte si
Vyhledávání
Rezervace
Pravidelné prohlídky stájí Zemského hřebčince Písek, s.p.: duben - říjen 2014, vždy v pondělí, středu, pátek, neděle od 13 hod. Neděle a svátky pouze na objednání na tel. +420 382 214 121.

Pravidelné prohlídky stájí Zemského hřebčince Písek
duben - říjen 2014, vždy v pondělí, středu, pátek, neděle od 13 hod. Neděle a svátky pouze na objednání na tel. +420 382 214 121

Publicita EU

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 4.1.2. na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.