Посетите Писек - город в Южной Чехии (по-русски) Látogasson el Písekbe, Dél-Csehország egyik legszebb városába (Magyar) Apmeklējiet Pīseku – pilsētu Dienvidčehijā (Latvian) Visitez Písek - ville de Bohême du sud (français) Vizitu Písek
Menu
Informační systém cestovního ruchu Písecka

Návštěva hostů z partnerských měst v Písku

Ve dnech 23. - 26. září 2009 navštívily Písek dvě desítky hostů z partnerských měst. Podnětem setkání bylo především 15. výročí spolupráce s velšským Caerphilly. Zástupci Písku a Caerphilly se již v lednu letošního roku dohodli, že výročí bude připomenuto pracovně. V červnu 2009 navštívila 5členná skupina z Písku Wales, aby se zúčastnila workshopu s podtitulem "regenerace a trvale udržitelný rozvoj". Na oplátku bylo v Písku uskutečněno obdobné setkání, na které pozvání se zájmem přijali i v dalších partnerských a spřátelených městech - německém Wetzlaru, lotyšském Smiltene a slovenském Veľkém Krtíši.

Workshop partnerských měst v Písku, zdroj: Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu

Intenzivní program v Písku v průběhu dvou zářijových dnů zahrnoval:

 • prezentaci odboru životního prostředí a odboru školství, mládeže a tělovýchovy
 • návštěvy škol: ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ E. Beneše a ZŠ J. K. Tyla s představením jejich specializací a realizovaných projektů
 • návštěvu DPS a Domovinky
 • prohlídku Městského areálu v Sedláčkově ulici a průmyslové zóny včetně závodu Faurecia
 • seznámení s jednáním zastupitelstva města
 • představení Europrojektu a objektu Sladovny
 • přijetí starostou a dalšími členy vedení města v historické budově radnice
 • exkurzi do dílen Horizont a jejich obchůdku v Masných krámech
 • návštěvu Městské knihovny
 • prohlídku městských lesů, střelnice, rozhledny Jarník
 • exkurzi na komunální skládku Smrkovice a třídící linku Vydlaby.

Návštěva na ZŠ J.K.Tyla v Písku, zdroj: Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu

Poděkování patří všem, kteří věnovali své maximální úsilí přípravě a úspěšné realizaci návštěv na uvedených místech.

Na závěrečném diskusním fóru vyjádřili účastníci své názory na proběhlý workshop. Vesměs nesmírně pozitivně hodnotili projekty, které se v Písku podařilo realizovat, jmenujme např. rekonstrukci a naplnění Sladovny; ale i pro místní běžné věci, jako možnost docházet do různých pěšky či na kole nebo otevřenost škol pro návštěvníky zvenčí. Zvláštní zájem měli účastníci z řad zastupitelů o jednání svých kolegů v Písku, použitím počítačové technologie, účastí veřejnosti i rozsáhlou diskuzí k jednotlivým bodům. Konstatovali také, že řada problémů, které řešíme, je obdobná.

Starosta lotyšského Smiltene Ainars Mežulis, který Písek navštívil poprvé, své dojmy sdělil takto: "Jsem Pískem šokován, příjemně šokován jeho krásou, čistotou, příjemnými lidmi, které jsem potkal a normálním životem, jenž zde plyne a není v něm cítit současná ekonomická krize. Tato situace pro nás ale může být podnětem k novému začátku a pozdvižení přátelství na další úroveň, ke vzniku transnacionálních projektů." Mnozí další účastníci konstatovali "celistvost" našeho města a jeho života, energii, která z něj vyzařuje a svůj pobyt v Písku zhodnotili jako velmi efektivní a užitečný pro jejich další práci.

Při slavnostní večeři k 15. výročí spolupráce mezi Pískem a Caerphilly vyjádřili starostové obou míst, Miroslav Sládek a John Evans, podporu partnerství a zájem, aby se dále dostávalo na úroveň rodin a zapojilo nové jednotlivce. Dopis z Velvyslanectví ČR ve Velké Británii oceňující dlouhodobost a intenzitu partnerských vztahů přivezl a přednesl pan Lyn Evans, stejně tak jako blahopřání honorárního konzula ČR ve Walesu. Zástupce bavorského Deggendorfu pan Günther Löffelmann mj. sdělil, že rada města schválila paušální finanční příspěvek na autobusové cesty do Písku ve výši 250 EUR.

Místostarosta Písku Tomáš Dušek workshop zakončil mj. s důrazem na potřebu rozvoje partnerské spolupráce v oblasti kultury, mládeže a sportu a vedl při té příležitosti také osobní jednání s představiteli zúčastněných měst na téma jejich možné účasti na Městské slavnosti Dotkni se Písku 2010. Doufáme, že Havlíčkovo náměstí ve dnech 12. a 13. června příštího roku ožije kulturou, gastronomií i dalšími prezentacemi našich partnerů. Strategii partnerství nedávno přijatá v Caerphilly stručně popsala paní Rosemary Mathews - zaměřuje se na mládež, rozvoj obcí a odborné výměny. První myšlenka v oblasti mládežnických výměn již také začíná nabývat tvaru: diskuze se vedlo o umělecko-řemeslných dílnách pro mladé z partnerských měst v písecké Sladovně.

Bylo nám ctí, že pozvání do Písku přijali také zástupci Friends of Písek, manželé Dowdenovi, kteří nevynechali jediný rok pro cestu do Písku a měli i nyní možnost se setkat s řadou svých přátel. Také Lyn Evans, jenž stál u tohoto partnerství od samého počátku, se zúčastnil a znovu potkal své písecké známé, využil ale také připraveného odborného programu. Zájem o partnerské aktivity ukazuje i účast píseckých občanů včetně zastupitelů na pátečním večerním neformálním setkání s hosty v restauraci U Reinerů.

Perličkou setkání byla poškozená protéza členky velšské delegace. Pro pobyt v Písku pro ni proto byl obstarán vozík. Protézu se však nečekaně podařilo opravit při návštěvě závodu Faurecia a paní Jan Benett mohla zbytek pobytu absolvovat po svých.

V samotné závěru partnerského setkání byl účastníkům představen tzv. Rozcestník partnerských měst, který je zcela čerstvě umístěn v parku Na Výstavišti. Ztvárnění uměleckého kováře Jiřího Bajera představuje místo, kam můžete symbolicky usednout před cestou do partnerského města. Ta jsou zviditelněna na šipkách s jejich názvem, vyznačením směru a vzdálenosti.

Rozcestník partnerských města v parku Na Výstavišti, zdroj: Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu

Podrobnosti o partnerských vztazích Písku jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Partnerství. Informace o možnostech získávání příspěvků pro písecké spolky na aktivity z partnerských vztahů na www.granty-pisek.cz.


Datum souboru: 29.9.2009

Mapy Písku a okolí, doprava
Doporučujeme
Stáhněte si
Vyhledávání
Rezervace
Pravidelné prohlídky stájí Zemského hřebčince Písek, s.p.: duben - říjen 2014, vždy v pondělí, středu, pátek, neděle od 13 hod. Neděle a svátky pouze na objednání na tel. +420 382 214 121.

Pravidelné prohlídky stájí Zemského hřebčince Písek
duben - říjen 2014, vždy v pondělí, středu, pátek, neděle od 13 hod. Neděle a svátky pouze na objednání na tel. +420 382 214 121

Publicita EU

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 4.1.2. na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.