Посетите Писек - город в Южной Чехии (по-русски) Látogasson el Písekbe, Dél-Csehország egyik legszebb városába (Magyar) Apmeklējiet Pīseku – pilsētu Dienvidčehijā (Latvian) Visitez Písek - ville de Bohême du sud (français) Vizitu Písek
Menu
Informační systém cestovního ruchu Písecka

Rozhledna Jarník - 10. výročí

Možná ani nevíte, že nejvíce rozhleden v Evropě je v Čechách. Nejstarší pocházejí z počátku 19. století. Stavěly je zejména v českém pohraničí německé a rakouské turistické a okrašlovací spolky. Po roce 1888, kdy byl v Praze založen Klub českých turistů a na venkově vznikaly další jeho odbory, objevila se snaha českých turistů dohnat německé organizace v pohraničí. Předchůdci našich rozhleden byly kostelní věže a věže hradů.

KČT v Písku byl založen r. 1901. Ideálem tehdejších odborů bylo postavit turistickou chatu a rozhlednu. V zápisech z výborových schůzí a valných hromad před I. i II. světovou válkou je tato otázka stále na programu. Hned na začátku činnosti odboru je zřízen zvláštní fond na stavbu chaty a rozhledny. Prvním místem, kde měly být postaveny, byl vrch Hradiště. Krátce nato byla opravdu postavena první rozhledna - a to z prken na západním okraji města. Stavba se příliš nepovedla, byla od začátku dost chatrná. Odbor odmítl nést za ni odpovědnost, a tak byla brzy stržena. Památkou po ní zůstal místní název Na Rozhledně.

Dalšími návrhy lokalit na umístění chaty bylo místo "U Vodáka" a rozhledny na Jarníku nebo na Provazcích. V představách píseckého odboru měla být rozhledna zděná věž do 30 m. Píše o tom také časopis turistů v r. 1904 a odhaduje náklady na věž na 8 tisíc tehdejší rakouské měny. To bylo pro odbor neskutečně mnoho.

V r. 1904 dala lesní správa na Provazcích postavit jednoduchou dřevěnou věž sloužící hlavně jako strážní protipožární zařízení. Využívali ji hlavně turisté až do konce I. světové války, kdy musela být pro zchátralost stržena. Tehdejší předseda odboru KČT v Písku profesor Rybnička vymohl na Ministerstvu veřejných prací ve Vídni r. 1912 velmi slušnou dotaci na stavbu chaty. Plány však narazily na odpor majitelů zavedených penzionů a restaurací U Malířských a U Honzíčka. Začal nový výběr místa pro chatu a rozhlednu. Se souhlasem Vídně byla dotace převedena na další činnosti. Místo pro novou chatu bylo vybráno v lokalitě "U Obrázku" - tedy na Živci. Chata tam byla postavena až v r. 1933. Pro rozhlednu byl vybrán vrch Jarník (609 m). I. světová válka však všechno změnila.

Po I. světové válce se tedy staly prioritou stavba Sedláčkovy stezky z Písku na Zvíkov (realizované r. 1928) a stavba turistické chaty (realizace v roce 1933). Pak odbor hlavně splácel dluhy. Mezitím vzniklo několik plánů na stavbu rozhledny z různých stavebních materiálů. Přišel však rok 1949 a zákaz činnosti KČT a všechno bylo jinak. Po roce 1956, kdy se mohly tvořit turistické kroužky při tělovýchovných jednotách, občas přišla na program stavba rozhledny na Jarníku. Vždy nám bylo řečeno, že to "není v zájmu státu". Nedaleko chaty Živec byla totiž vybudována rušící stanice a v lesích se nacházely vojenské objekty. V 70. letech byla vybudována na Kraví hoře (u Jarníku) telekomunikační věž pro přenos televizního signálu z Cukráku na Kleť. Na věž platil přísný zákaz vstupu a ani to nebylo možné.

Po revoluci r. 1989 bylo opět všechno jinak. Chata na Živci nám sice nebyla vrácena, ale myšlenka na stavbu rozhledny se stala opět aktuální. Čas dozrál začátkem r. 1995, kdy si na výborové schůzi KČT Turista Písek člen výboru pan Zdeněk Sojka vzal na starost záležitosti rozhledny. Následoval dopis se žádostí o pomoc na průmyslovou školu stavební do Volyně, na jehož základě žák 3. ročníku p. Skala vypracoval návrh stavby rozhledny. Už v červnu 1995 pracovník projekční kanceláře "Projka" p. Albrecht vypracoval kalkulaci původně uvažované kamenné stavby doplněné dřevem. V tehdejších cenách by rozhledna stála 7,5 mil. Kč, což byla pro odbor nedostupná částka. Vstoupilo se do jednání s píseckou radnicí. Tehdejší místostarosta pan JUDr. Průša přislíbil finanční pomoc.

Pro realizaci stavby bylo důležité zasedání městské rady 10. 8. 1995, kdy byl schválen záměr KČT Turista na stavbu rozhledny na Jarníku. Pokračování této akce se ujalo město Písek a zadalo projekční kanceláři Spojprojekt Praha úkol zpracování studie pro město Písek jako investora. Studie byla hotova v únoru 1996. Pak proběhl výběr z několika variant konstrukcí. Zvítězila kovová trubková konstrukce se 2 schodišti, vyhlídkovou plošinou pro turisty a napojení všech potřebných anténních systémů pro rádiové a mobilní signály i monitorovací aparaturu JETE Temelín. Náklady činily 17 mil. Kč.

V únoru 1997 pražský Spojprojekt předal odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Už na jaře 1997 byla zahájena vlastní stavba. Hotová stavba byla slavnostně předána do užívání 9. října 1997. Ocelová konstrukce včetně anténních nástavců je 59 m vysoká. Nadmořská výška samotného Jarníku je 609 m. Pro běžné návštěvníky je umístěna ve výšce 35 m vyhlídková terasa. K ní vede 182 schodů. Z terasy je krásný pohled na město Písek a okolí, vzdálenou Šumavu od Bobíka přes Boubín a Libín po Churáňov za komínem strakonické teplárny, Blanský les s Kletí a část Novohradských hor. Dále pohled obsáhne Písecké hory, které jsou snad nejkrásnější při zbarveném listí na podzim, a třpytící se plochy asi 20 rybníků. Naštěstí nejsou vidět chladící věže Temelína. Toto krásné místo si ale bohužel už také vybrali dva nešťastníci, kteří skokem dolů řešili své osobní problémy.

K 10. výročí bylo na ochoz rozhledny připraveno upevnění popisných směrovek k jednotlivým viditelným objektům. Rozhledové panorama vzniklo opět péčí města Písek, odboru kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s Lesy města Písek a Klubem českých turistů; turistické veřejnosti bylo předáno dne 28. října 2007. Proto neváhejte a přijďte se také porozhlédnout.

Za KČT Turista Písek
Ing. Josef Zeman a Zdeněk Sojka

  • Další informace včetně mapy umístění rozhledny naleznete zde.
  • Panoramatickou prohlídku - rozhledna Jarník naleznete v záhlaví této stránky - odkaz "Virtuální prohlídky" - zde ještě bez rozhledových panoramat.

Rozhledna Jarník - křest výhledového panorama, zdroj: Město Písek, archiv odboru kultury a cestovního ruchu

Rozhledna Jarník - výhledové panorama, zdroj: Město Písek, archiv odboru kultury a cestovního ruchu

Pohled z rozhledny Jarník, Písecké hory, zdroj: Město Písek, archiv odboru kultury a cestovního ruchu

Vyhlídka z rozhledny Jarníku, Písecké hory, zdroj: Město Písek, archiv odboru kultury a cestovního ruchu


Datum souboru: 12.11.2007

Mapy Písku a okolí, doprava
Doporučujeme
Stáhněte si
Vyhledávání
Rezervace
Pravidelné prohlídky stájí Zemského hřebčince Písek, s.p.: duben - říjen 2014, vždy v pondělí, středu, pátek, neděle od 13 hod. Neděle a svátky pouze na objednání na tel. +420 382 214 121.

Pravidelné prohlídky stájí Zemského hřebčince Písek
duben - říjen 2014, vždy v pondělí, středu, pátek, neděle od 13 hod. Neděle a svátky pouze na objednání na tel. +420 382 214 121

Publicita EU

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 4.1.2. na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.