Посетите Писек - город в Южной Чехии (по-русски) Látogasson el Písekbe, Dél-Csehország egyik legszebb városába (Magyar) Apmeklējiet Pīseku – pilsētu Dienvidčehijā (Latvian) Visitez Písek - ville de Bohême du sud (français) Vizitu Písek
Menu
Informační systém cestovního ruchu Písecka

Návštěva písecké delegace ve Wetzlaru

Ve dnech 6.-8. května 2005 navštívila 80-členná delegace z Písku německé město Wetzlar, se kterým začaly přátelské kontakty po povodni roku 2002. Po prvním seznámení obou měst přijela již v květnu 2004 velká výprava hesenských do jižních Čech a písečtí jim tímto o rok později návštěvu oplácejí.

Vystoupení Písečanu ve Wetzlaru, zdroj: Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu, foto: Ralph Menz Vedoucím delegace byl místostarosta Miroslav Sládek, dále se účastnili zastupitelé města Tomáš Franců, Václav Kalina, Václav Gavlasz a Karel Kratochvíle. Zastoupen byl rovněž organizující odbor kultury a cestovního ruchu a komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch. Jednoznačným vyzněním jednání se starostou Wetzlaru Wolframem Dette a radním pro partnerství Karlheinzem Kräuterem je to, že Písek a Wetzlar v dohledné době podepíší přátelskou smlouvu, na niž v horizontu 2-3 let naváže smlouva partnerská a obě města tak oficiálně ustanoví své partnerství. Základnu pro něj vytvořily v posledních dvou letech první úspěšné kontakty a plodné návštěvy.

Zvláště významné je partnerství a osobní kontakty pro školy, možnosti navštívit své německé kolegy využili učitelé a studenti Obchodní akademie a jazykové školy Němčina za školou. Děti ubytované v rodinách svých německých kamarádu získaly nezapomenutelné zkušenosti a možná i dlouhodobé přátelství. Písecká mládež byla dále zastoupena skupinou Písečtí Pištci, jež předvedla stejně jako folklorní soubor Písečan několik vydařených vystoupení a úspěšně tak představili kulturní život našeho města. Představitelé a členové píseckých organizací a spolků - Píseckého komorního orchestru, běžeckého sdružení Liga 2000, Galerie Klokočín navázali či rozvinuli své kontakty a na obzoru jsou již další termíny setkání, vzájemných návštěv a výměn.

Jihočeští kuchaři ve Wetzlaru, zdroj: Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu, foto: Ralph Menz Podnětný je pro nás wetzlarský model, kdy pro jednotlivá partnerství vzniká vždy společnost, která jej dále podporuje. V tomto duchu se ve Wetzlaru chystá vznik německo-české společnosti. V Písku by podobnou roli mohla převzít nedávno ustanovená Společnost pro dobré soužití česky a německy hovořících zemí a občanů. Na večerní Evropské slavnosti byly prezentovány právě tyto společnosti včetně Písku jakožto budoucího partnerského města Wetzlaru. Vedle již zmíněných hudebních a tanečních vystoupení byly k dispozici propagační materiály České republiky, jižních Čech a Písku, o něž byl velký zájem, stejně tak jako o speciality české gastronomie, jež dovezli kuchaři hotelů U kapličky a Zvíkov. Naši kuchaři připravili na místě se svými německými kolegy "společné menu česko-německého přátelství", ještě v letošním roce má dojít k opačné výměně a tak v Písku budete mít možnost ochutnat speciality hesenské kuchyně.

Možnosti setkat se s píseckou delegací využili desítky návštěvníků slavnosti, objevily se další žádosti o navázání kontaktů s pěveckými sbory, sportovními soubory, na poli práce se seniory atd. Součástí programu bylo i ukončení výstavy fotografií "Písek a okolí" Fotoklubu Písek, jež jistě podnítila řadu wetzlarských k návštěvě Písku a nesmírně zaujala pro svou originalitu pohledu i písecké delegáty (v Písku bude výstava ke shlédnutí ve foyer kina Portyč od 24. května do 30. června). Dokument o průběhu návštěvy dále zpracovávají studenti písecké filmové školy.

Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci města Písku a přejeme jim i nadále úspěchy při rozvíjení kontaktů. Zájemci o spolupráci s Wetzlarem či o činnost ve Společnosti pro dobré soužití mohou kontaktovat oddělení cestovního ruchu a zahraničních vztahů.


Datum souboru: 10.5.2005

Mapy Písku a okolí, doprava
Doporučujeme
Stáhněte si
Vyhledávání
Rezervace
Pravidelné prohlídky stájí Zemského hřebčince Písek, s.p.: duben - říjen 2014, vždy v pondělí, středu, pátek, neděle od 13 hod. Neděle a svátky pouze na objednání na tel. +420 382 214 121.

Pravidelné prohlídky stájí Zemského hřebčince Písek
duben - říjen 2014, vždy v pondělí, středu, pátek, neděle od 13 hod. Neděle a svátky pouze na objednání na tel. +420 382 214 121

Publicita EU

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 4.1.2. na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.